Kommande fortbildningsdagar

Fortbildningsdagarna 2017 äger rum i Linköping. Datum för dagarna är 15-17 mars.

Anslagstavla

Är du intresserad av att engagera dig i YSDH? Kontakta styrelsen eller någon i valberedningen inför årsmötet våren 2017. Valberedningen består av Malin Andersson, Therese Bohn Eriksson och Karin Granlund. Läs härvad andra har tyckt om att engagera sig i föreningens styrelse. Du kan även som inloggad medlem läsa mer under rubriken "styrelse" i spalten på höger sida.

Som inloggad medlem kommer du även åt Protokoll från styrelsemöten och dokument. De laddas upp efter hand under "styrelsemöten" respektive "dokument" i spalten på höger sida. Vi uppdaterar även vår medlemslista kontinueligt. Du kommer åt medlemslistan som inloggad medlem under rubriken "Medlemslista" i spalten på höger sida. Logga gärna in och se om dina uppgifter stämmer, meddela oss om vi behöver ändra på något. 

* Nyhetsbrev

Har du läst det senaste nyhetsbrevet från vår ordförande Helena Österholm?

Det finns tillgängligt under fliken Nyhetsbrev.

* Medlemsavgift

Medlemmar
Kontakt

Vid frågor kontakta oss här:

Kontakta YSDH

Facebook

Är du med i vår Facebookgrupp YSDH? Länken hittar du nedan:

tisdag
nov082016

Inbjudan till fortbildningsdagar 2017

Årets fortbildningsdagar kommer att äga rum i Linköping den 15-17 mars. Det kommer att bli ett spännande och intressant innehåll! Program och anmälningsblankett finner ni här. Sista anmälningsdag är 31 januari.

fredag
sep162016

Fortbildningsdagar 2017 

Fortbildningsdagar 2017 kommer att äga rum i Linköping 15-17 mars. Skriv in datumen i kalendern, det kommer att bli spännande dagar! För att gå på dagarna måste man vara medlem i YSDH. 

måndag
jan252016

Fortbildningsdagar 2016

Årets fortbildningsdagar kommer att äga rum i Örebro den 16-18 mars. Det kommer att bli ett spännande och intressant innehåll! Program och anmälningsblankett finner ni här. Sista anmälningsdag är 31 januari.

 

måndag
nov302015

Information från styrelsen

Under perioden 9/12 2015 – 29/2 2016 är föreningens kassör Jessica Svensson tjänstledig. Styrelsen har därför begränsningar i vilka frågor som kan besvaras gällande ekonomi under dessa månader. Vid ekonomiska frågor under denna period hänvisas alla medlemmar att ta kontakt med ordförande Helena Österholm.

måndag
nov162015

Silverörat 2015

Grattis till Silverörat  2015 Ann-Christine!

Alltsedan 1977 har Svenska Audiologiska Sällskapet, SAS, årligen delat ut utmärkelsen Silverörat på Audiologisk Dag  till en person som gjort en insats för hörselvården och dess brukare. I år är det alltså Ann-Christine Gullacksen som får ta emot ett silveröra. Hon är den tredje socionomen som har fått den ärofyllda utmärkelsen sedan starten.

SAS motivering lyder: "
Årets mottagare av utmärkelsen Silverörat har genom sin forskning bidragit till att öka kunskap och förståelse för vad det innebär att leva med hörselnedsättning. Hon har skapat olika förklaringsmodeller som utgår från brukarnas beskrivningar.
Med modellen för livsomställning vid kronisk sjukdom och funktionshinder har hon bidragit med en teoretisk referensram som är viktig i hörselrehabiliteringen, både för brukare, anhöriga samt för professionella inom området.

Hon har genom sin forskning och sina publikationer gjort betydande insatser för hörselrehabiliteringen i Sverige."


Vi är förstås stolta och glada att SAS valt att lyfta fram en socionom och det psykosociala arbetet inom hörselområdet. Det känns som om lite av stjärnstoffet faller även över vår vardagliga verksamhet...

 Du kan läsa mer på www.sasaudio.se och i pressmeddelandet.