Kommande fortbildningsdagar

Fortbildningsdagarna 2016 äger rum i Örebro. Datum för dagarna är 16-18 mars.

 

Anslagstavla

* Nyhetsbrev

Har du läst det senaste nyhetsbrevet från vår ordförande Helena Österholm?

Det finns tillgängligt under fliken Nyhetsbrev.

 Är du med i vår Facebookgrupp YSDH? Har du svårt att hitta den hör av dig till Helena Österholm.

 Är du nyfiken på styrelsearbete? Läs här vad andra har tyckt om att engagera sig i föreningens styrelse.

* Medlemsavgift

* Kontakta webmaster för synpunkter eller tips och idéer gällande hemsidan

Medlemmar
måndag
jan252016

Fortbildningsdagar 2016

Årets fortbildningsdagar kommer att äga rum i Örebro den 16-18 mars. Det kommer att bli ett spännande och intressant innehåll! Program och anmälningsblankett finner ni här. Sista anmälningsdag är 31 januari.

 

måndag
nov302015

Information från styrelsen

Under perioden 9/12 2015 – 29/2 2016 är föreningens kassör Jessica Svensson tjänstledig. Styrelsen har därför begränsningar i vilka frågor som kan besvaras gällande ekonomi under dessa månader. Vid ekonomiska frågor under denna period hänvisas alla medlemmar att ta kontakt med ordförande Helena Österholm.

måndag
nov162015

Silverörat 2015

Grattis till Silverörat  2015 Ann-Christine!

Alltsedan 1977 har Svenska Audiologiska Sällskapet, SAS, årligen delat ut utmärkelsen Silverörat på Audiologisk Dag  till en person som gjort en insats för hörselvården och dess brukare. I år är det alltså Ann-Christine Gullacksen som får ta emot ett silveröra. Hon är den tredje socionomen som har fått den ärofyllda utmärkelsen sedan starten.

SAS motivering lyder: "
Årets mottagare av utmärkelsen Silverörat har genom sin forskning bidragit till att öka kunskap och förståelse för vad det innebär att leva med hörselnedsättning. Hon har skapat olika förklaringsmodeller som utgår från brukarnas beskrivningar.
Med modellen för livsomställning vid kronisk sjukdom och funktionshinder har hon bidragit med en teoretisk referensram som är viktig i hörselrehabiliteringen, både för brukare, anhöriga samt för professionella inom området.

Hon har genom sin forskning och sina publikationer gjort betydande insatser för hörselrehabiliteringen i Sverige."


Vi är förstås stolta och glada att SAS valt att lyfta fram en socionom och det psykosociala arbetet inom hörselområdet. Det känns som om lite av stjärnstoffet faller även över vår vardagliga verksamhet...

 Du kan läsa mer på www.sasaudio.se och i pressmeddelandet.

onsdag
jul082015

Audiologisk Dag 2015

Förra året blev det ingen Audiologisk Dag - men nu kommer inbjudan till
Audiologisk Dag 2015

Konferensen har temat Hörselvärden - en konferens om hörsel och livskvalitet.
Tid: 4 - 5 nov 2015 Plats: Härnösand.
Mera info, inbjudan, program och anmälningsblankett finns på Svenska Audiologiska Sällskapets hemsida www.sasaudio.se. Sista anmälningsdag 4/10.

Varmt välkomna! hälsar SAS.

måndag
jun292015

Masteruppsats

Grattis Chaterine Höij! Hon har nu skrivit klart sin Masteruppsats Att hantera långvarigt lidande - effekter av Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) vid besvär av tinnitus. För att läsa uppsatsen klicka här.